Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Finish Powerball 0% Ταμπλέτες Πλυντηρίου Πιάτων 40 Τεμάχια 652 g

853621
Οι ταμπλέτες Finish 0% εγγυώνται 100% καθαριότητα Finish**ΧΩΡΙΣ πρόσθετα επιβλαβή για το περιβάλλον, άρωμα, φωσφορικά άλατα^. Οι ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων Finish 0% απομακρύνουν δύσκολους λεκέδες και ξεραμένα υπολείμματα.
Πριν τη χρήση ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΧΕΡΙΑ! Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετείτε μία ταμπλέτα ανά πλύση στη ΣΤΕΓΝΗ ειδική θήκη. Μην ξετυλίγετε την ταμπλέτα. Αν η ταμπλέτα δεν χωράει, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή πλυντηρίου ή το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης. Για καλύτερα αποτελέσματα σε σύντομα προγράμματα πλύσης τοποθετήστε την ταμπλέτα απευθείας στο κάτω μέρος του πλυντηρίου δίπλα στο φίλτρο. Κλείνετε πάντα τη συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Η δράση του ενσωματωμένου ειδικού αλατιού είναι αποτελεσματική σε μαλακό, μέτριο & σκληρό νερό μέχρι και 26e. Εάν ζείτε σε περιοχή με εξαιρετικά σκληρό νερό, χρησιμοποιείστε Finish ειδικό αλάτι. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε προγράμματα στους 50/55Ο C ή αυτόματα προγράμματα. Ανακυκλώνετε μόνο εντελώς άδειες συσκευασίες. Το προϊόν αυτό δεν προστατεύει από μηχανική βλάβη και δεν επιδιορθώνει ήδη χαλασμένα τμήματα. Συνιστάται η χρήση Finish Εκθαμβωτικού για καλύτερα αποτελέσματα στο στέγνωμα.
Χώρα Ευρώπη
Additional Attributes Ανακυκλώσιμη συσκευασία
Αποθήκευση Φυλάσσετε μακριά από ζέστη και υγρασία.
Net Contents 652 g
Ingredients 5-<15% λευκαντικοί παράγοντες με βάση το οξυγόνο, 5-<15% πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, 5-<15% φωσφονικές ενώσεις, <5% μη ιονικά τασιενεργά, ένζυμα (Πρωτεάση, Αμυλάση)
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μην τον καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας. Κλείστε τη συσκευασία προσεκτικά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777