Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Somat All-in-1 Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων 27 Ταμπλέτες 486 g

850076
Για απόλυτα καθαρά και λαμπερα πιάτα. Εξουδετερώνει τις οσμές! Η ταμπλέτα διαλύεται γρήγορα και είναι κατάλληλη και για σύντομα προγράμματα
Πριν τη χρήση Ανοίξτε την συσκευασία ακολουθώντας τα βελάκια. Δείτε τις φωτογραφίες δίπλα στο πακέτο. Για σκληρότητα νερού>21 dH, συνιστάται η χρήση ειδικού αλατιού. Τοποθετήστε την ταμπλέτα στη θήκη του απορρυπαντικού. Μην τοποθετείτε την ταμπλέτα στο καλαθάκι με τα μαχαιροπίρουνα! Μην τοποθετείτε την ταμπλέτα στη θήκη για το ειδικό αλάτι
Χώρα E.E
Net Contents 27 Tabs
Αρ.Παρτίδας 2637249
Ingredients Συστατικά (σύμφωνα με τη νομοθεσία): 5 – 15%: Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το οξυγόνο. Φωσφονικές ενώσεις, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Άλλα συστατικά: Ένζυμα, Αρωματικές ουσίες (Limonene, Benzyl alcohol)
Allergy Info Περιέχει Πρωτεάση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401