Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Somat XXL Υγρό για Γυάλισμα Πλυντηρίου Πιάτων 750 ml

788072
To Somat Rinse Aid εξασφαλίζει γρήγορο στράγγισμα των πιάτων χωρίς στίγματα και δίνει στα σερβίτσια σας μια φωτεινή, αστραφτερή λάμψη.
Πριν τη χρήση Τραβήξτε το πώμα προς τα πάνω και γεμίστε με Somat Rinse Aid τη θήκη λαμπρυντικού του πλυντηρίου σας.
Χώρα Σερβία
Αποθήκευση Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία από 5°C μέχρι 40°C
Net Contents 750 ml
Ingredients 5-15%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει επίσης: Αρωματικές ουσίες (Limonene), συντηριτικό (Formic acid).
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί σοβαρό οφθαλμική βλάβη. Περιέχει: Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C 12-14. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτης του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/ γιατρό.