Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Little Tikes Μπάσκετ Μπάνιου 0+ Ετών CE

862561
Χρώματα και σχέδια εωδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στη συσκευασία
Χώρα Κίνα
Net Contents 1 Pieces / Τεμάχιο
Αρ.Παρτίδας LTT39000
Αποποίηση ευθυνών Δεν είμαστε ο κατασκευαστής των προϊόντων που πωλούνται στην Πλατφόρμα. Ενώ φροντίζουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες για το προϊόν που εμφανίζονται εδώ είναι ακριβείς, η πραγματική συσκευασία και τα υλικά των προϊόντων μπορεί να περιέχουν περισσότερες και διαφορετικές πληροφορίες από αυτές που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στην Πλατφόρμα μας παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα μας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα ετικέτες, προειδοποιήσεις και οδηγίες που παρέχονται με το προϊόν πριν από τη χρήση. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες πληροφορίες για το συστατικό ή το προϊόν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου θα αναγράφονται στη συσκευασία ή την ετικέτα. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για προσωπική χρήση. Δεν μπορούν να αναπαραχθούν με κανέναν τρόπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Συνιστάται η φύλαξη της συσκευασίας καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συνδέσεις και κάθε άλλο εξάρτημα που δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού, πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί. Διαβάστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για χρήση αυτού του προϊόντος το παιχνίδι χρειάζεται επιτήρηση. Για πρόληψη τα παιδιά πρέπει να μην παραμείνουν δίχως επίβλεψή, καθώς βρίσκονται μέσα στο νερό και κοντά στο νερό. Πάντα να ελέγχετε η θερμοκρασία του νερού και να κρατάμε τα παιδιά πάντοτε μέσα στα πλαίσια κανονικής θερμοκρασίας νερού