Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Dettol Απολυμαντικό Υγρό 750 ml

736849
Το Dettol είναι ένα αποδεδειγμένα ασφαλές και αποτελεσματικό συμπυκνωμένο απολυμαντικό προϊόν, το οποίο σκοτώνει τα βακτήρια και παρέχει τη μέγιστη προστασία ενάντια στα μικρόβια που είναι πιθανόν να προκαλέσουν μολύνσεις και ασθένειες. Το Dettol μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό υγρό για όλο το σπίτι. Εμπιστευτείτε το Dettol για να προστατεύσετε την οικογένειά σας από τα μικρόβια.
Πριν τη χρήση Το προϊόν χρησιμοποιείται πάντα διαλυμένο σε νερό όπως φαίνεται πιο κάτω: Παιδικά δωμάτια και παιδικούς σταθμούς: 50ml σε 1 λίτρο, 3 καπάκια σε 250ml νερό. Ασπρόρουχα, πετσέτες, μαντίλια κ.τ.λ.: 25ml σε 1 λίτρο, 3 καπάκια σε 2 λίτρα νερό. Τουαλέτες, νιπτήρες (όχι ακρυλικοί), αποχετεύσεις: Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο. Ακρυλικές επιφάνειες π.χ. μπάνιο: 25ml σε 1 λίτρο, 7 καπάκια σε 5 λίτρα νερό. Πατώματα και σκληρές επιφάνειες: 25ml σε 1 λίτρο, 7 καπάκια σε 5 λίτρα νερό.
Χώρα Αγγλία
Κατασκευαστής Παρασκευάζεται στην Αγγλία. RECKITT ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ A.B.E.E. Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. Διανομέας Κύπρου: CTC ARGOSY TRADING COMPANY LTD.
Net Contents 750 ml
Ingredients Ανά 100g περιέχει 4,5g Chlorocresol.
Contains 5-15% σάπωνες, <5% Απολυμαντικό, Limonene.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος: Περιέχει Chlorocresol, alpha-pinene και limonene. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, vα έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μπουκάλι.