Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Dettol Απολυμαντικό Σπρέι All In One Crisp Linen 400 ml

843796
Το Απολυμαντικό Spray Dettol προστατεύει την οικογένειά σας από τις ασθένειες, εμποδίζοντας την εξάπλωση των βλαβερών βακτηριδίων και ιών. Το Dettol εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων και των ιών από σκληρές και μαλακές επιφάνειες και ταυτόχρονα αρωματίζει το χώρο.
Πριν τη χρήση Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε απόσταση 15-20εκ. μακριά από μια επιφάνεια που έχετε ήδη καθαρίσει και ψεκάστε την μέχρι να καλυφθεί εντελώς. Να μην διαπερνάει το ύφασμα όταν χρησιμοποιείται σε μαλακές επιφάνειες. Αφήστε να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται να το σκουπίσετε. Οι επιφάνειες μπορεί να διαφέρουν σε ποιότητα. Πάντα δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό, δυσδιάκριτο σημείο πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε σε γυαλισμένο ξύλο, βαμμένες επιφάνειες ή ακρυλικά πλαστικά. ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Χώρα Αγγλία
Κατασκευαστής Παράγεται στην Αγγλία. ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, Τάκη Καβαλιεράτου 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564. Τηλ: 2108127253
Additional Attributes Κατά του ιού της γρίπης. Το Dettol Απολυμαντικό Spray επιφανειών εξουδετερώνει βακτηρίδια, ιούς και μύκητες.
Net Contents 400 ml
Ingredients Ανά 100 ml περιέχει 57,81g αιθανόλη, 0,09g Σακχαρινικό, αλκυλ-οδιμεθυλ-ο-βενζ-αμμώνιο.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Περιέκτης υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Δοχείο υπο πίεση Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μην ψεκάζετε σε τρόφιμα. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε μακριά από το σώμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Εσκεμμένη κακή χρήση με σκόπιμη εισπνοή προωθητικού είναι επιβλαβής. Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδας: 2107793777.