Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Domestos Χλωρίνη Pink 750 ml

442057
Domestos Extended Power, χλωρίνη ροζ δύναμη που παρεμποδίζει την δημιουργία των αλάτων. Παχύρευστη χλωρίνη. Σκοτώνει όλα τα γνωστά μικρόβια.
Πριν τη χρήση Οδηγίες χρήσης: Αδιάλυτη – Απολύμανση: - Λεκάνη Τουαλέτας: Απλώστε (περίπου 80 ml) κάτω από το χείλος της λεκάνης και αφήστε το όλη τη νύχτα για να σκοτώσει τα μικρόβια και να απομακρύνει τους λεκέδες. – Αποχετεύσεις Μπάνιου/Κουζίνας: Ρίξτε στην αποχέτευση για απολύμανση και απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών. – Νεροχύτες: Ρίξτε στα σιφώνια και την υπερχείλιση, αφήστε το για 5 λεπτά και μετά ξεπλύνετε καλά. Διαλυμένη – Απολύμανση: -Δάπεδα και επιφάνειες εργασίας: 180 ml σε 5 λίτρα νερό. Συνιστάται η χρήση των χώρων /επιφανειών 30 λεπτά μετά την απολύμανση. Μην το χρησιμοποιείτε αδιάλυτο σε πατώματα. – Πανάκια καθαρισμού και Σφουγγάρια: 90 ml σε μισό κουβά νερό για μούλιασμα. Διαλυμένη – Λεύκανση: Για λεύκανση: 20 ml σε 5 λίτρα νερό. Ξεπλύνετε μετά τη χρήση. 1 καπάκι = 15 ml. Χρησιμοποιείτε πάντα πλαστικό σκεύος και κρύο νερό για τη διάλυση. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Κατασκευαστής Διανομέας: UNILEVER TSERIOTIS CYPRUS LTD, Παλαιός δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού 195C, 2540 Λευκωσία. Τηλ.: 77774000.
Net Contents 750 ml
Ingredients Απολυμαντικός παράγοντας: Υποχλωριώδες νάτριο 4.5g στα 100g. <5% Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο. Μη ιονικά τασιενεργά, Σαπούνι, Άρωμα.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401. Περιέχει: Υποχλωριώδες νάτριο, Αμινών κοκοαλκυλοδιμέθυλο Ν-οξείδια, Υδροξείδιο του νατρίου. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.