Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Αλφαμέγα Υγρό Γενικού Καθαρισμού Λεβάντα 1 L

821582
Υγρό γενικού καθαρισμού λεβάντα
Πριν τη χρήση Για μεγάλες επιφάνειες: ∆ιαλύστε 2 καπάκια σε 5 λίτρα νερο. 1 καπάκι = 35 ml. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλμα. Για δύσκολες βρωμιές: χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο επάνω στο σφουγγάρι ή απευθείας στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Σκουπίστε με ένα υγρό σφουγγάρι
Χώρα Ελλάδα
Κατασκευαστής Παράγεται & συσκευάζεται στην Ελλάδα για τις υπεραγορές Αλφαμέγα Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ Διομήδους 10, 1ος όροφος, 2024, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 77000088
Net Contents 1 L
Ingredients ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΚΑΤΩ ΤΟΥ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΗ ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (LIMONENE, LINALOOL)
Contains ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΓΜΑ ΤΩΝ 5-ΧΛΩΡΟ-2-ΜΕΘΥΛΟ-4-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛΙΝ-3-ΟΝΗ [ΑΡΙΘ. ΕΚ 247-500-7] ΚΑΙ 2-ΜΕΘΥΛΟ- 2Η-ΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3-ΟΝΗ [ΑΡΙΘ. ΕΚ 220-239-6] (3:1). ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μακριά από παιδία. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα ματιά/το πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. ∆διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς