Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Bien Magic Oven Cleaner Υγρό Καθαρισμού για Καμένα Λίπη 600 ml

377347
To magic oven cleaner είναι αλκαλικό προϊόν που διαλύει σε χρόνο «μηδέν» τα καμένα λίπη από τον φούρνο, τις σχάρες, τις κατσαρόλες, τα κεραμικά, τα ταψιά (ανοξείδωτα/γυάλινα), κλπ. Είναι ιδανικό για σφουγγάρισμα κουζίνας των εστιατορίων, για τα φίλτρα αποσμητήρων, γενικά όπου υπάρχει παχύρευστοι λεκέδες, π.χ. μηχανικά λάδια, ακόμα και λεκέδες στα ρούχα από κρασί, αίμα, φρούτα, μελάνι, κλπ. Απαγορεύεται η χρήση σε αλουμίνιο
Πριν τη χρήση Για καμένα λίπη της ημέρας: Ψεκάστε το προϊόν σε κρύο φούρνο/σκεύη. Μετά από 5-10 λεπτά ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για χρόνια καμένα λίπη: Ψεκάστε το προϊόν σε κρύο φούρνο/σκεύη για 10-15 λεπτά. Τρίβετε με σκληρό σφουγγάρι, για να βοηθήσετε το προϊόν να δράσει και στο πιο βαθύ στρώμα, και ξεπλένετε με άφθονο νερό. Για λεκέδες στα ρούχα: Ψεκάστε λίγο προϊόν στο λεκέ και αμέσως πλένετε (πλυντήριο/χέρι). Για σφουγγάρισμα πατώματος: Διαλύστε 50-100 ml ανά λίτρο νερού
Χώρα Ε.Ε
Κατασκευαστής Bien Aime Ltd, 1 Οδός αναπτύξεως, Λακατάμια, Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: +357 22323781
Net Contents 600 ml
Ingredients Περιέχει μεταξύ άλλων >5-15% ανιονικές επιφανιοδραστικές ουσίες, φορμολδεϋδη
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχτε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν την χρήση. Ρ260 Μην αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Ρ303+Ρ361+Ρ353 επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στον ντους. Ρ305+Ρ351+Ρ338 σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ρ310 Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Ρ501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς