Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Pronto Καθοριστικό με Σαπούνι για Ξύλινα Πατώματα και Έπιπλα 1 L

800683
Pronto καθοριστικό με σαπούνι για ξύλινα πατώματα και έπιπλα. Η σύνθεσή του αφαιρεί με ευκολία τη βρωμιά από πατώματα, χωρίς να αφήνει θαμπάδα ή κολλώδη υπολείμματα
Πριν τη χρήση Οδηγίες χρήσης: Αραιώστε 2 καπάκια προϊόντος σε 5 λίτρα ζεστό νερό. Εφαρμόστε με ένα σφουγγάρι, πανί ή σφουγγαρίστρα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα ή στέγνωμα με πανί. Εάν χρησιμοποιείται σε ευαίσθητη επιφάνεια, ελέγξτε την επίδραση σε μια μικρή, λιγότερο εμφανή επιφάνεια.
Κατασκευαστής Διανέμεται από: A.J Vouros Ltd. Τηλ: 22879922
Net Contents 1 L
Contains Περιέχει: κάτω του 5% σαπούνι, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχει άρωμα, limonene, geraniol, dimethylol glycol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος Περιέχει C13-15- αιθοξυλιωμένες αλκοόλες, ευθείας και διακλαδισμένης αλύσου Ε0=8. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να , ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Περιέχει μείγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζωλ-3-όνη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζωλ-3-όνη (3:1), (R)-p-μενθα- 1.8-διένιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Όπως με οπωσδήποτε καθοριστικό οικιακής χρήσης, αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του προϊόντος με το δέρμα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΚΥΠΡΟΥ 1401