Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

WD-40 Λιπαντικό Αεροζόλ Πολλαπλών Χρήσεων 200 ml

318844
WD-40 προϊόν για πολλές χρήσεις. -Σταματά τα τριξίματα -Απομακρύνει την υγρασία -Καθαρίζει και Προστατεύει -Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη -Ελευθερώνει μπλοκαρισμένους μηχανισμούς.
Πριν τη χρήση Point nozzle towards blue dot. Shake before use. Saturate the area to be treated. Leave to penetrate. Use upright or inverted.
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Net Contents 200 ml
Ingredients υδρογονάνθρακές,C9-11, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <2% αρωματικά.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά την θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτης του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζεται. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ούτε σε άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση κατάποσης: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων / γιατρό εάν νιώθετε αδιαθεσία. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 ° C. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη με ασφάλεια. Παρατεταμένη εκθεση μπορει να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο. Κατά τη χρήση μπορει να σχηματιστεί εύφλεκτα/εκρηκτικά μίγματα ατμού/αέρος.