Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Zoflora 3 σε 1 Δράση Λεβάντα 120 ml

853160
Χώρα Η.Β.
Κατασκευαστής Διανομέας: Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα - Βασιλέως Παύλου Α'11, Λευκωσία. Τηλ. 22863100.
Net Contents 120 ml
Ingredients Αιθανόλη, Χλωριούχο βενζαλκόνιο, μεθανόλη, συμπυκνωμένο άρωμα, βενζυλικός εστέρας σαλικυλικού οξέος.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας R11 - Πολύ εύφλεκτο. R21/22 - Eπιβλαβές σε επαφή με το δέρμα, επικίνδυνο αν καταποθεί. RE36/38 - Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. R 43 - Ερεθίζει το δέρμα. R 52/53 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S - Φυλάξτε το μακριά απο παιδιά. S16 - Φυλάξτε το μακριά απο σπίθες και φλόγες. S 24/25-26 - Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S36/37 - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. S46 - Σε περίπτωση κατάπωσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. ΤΚΔΚ: 1401.