Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Εύρηκα Υγρό πιάτων με ξύδι 750 ml

316354
Συμπυκνωμένο υγρό πιάτων. EYΡHKA Extra με ξύδι, καταπολεμά και τα πιο σκληρά λίπη κι εξαφανίζει τις επίμονες μυρωδιές, προσφέροντας ταυτόχρονα αστραφτερή καθαριότητα.
Χώρα Ελλάδα
Net Contents 750 ml
Ingredients Το προϊόν μεταξύ άλλων περιέχει: Κάτω του 5%: Αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επίσης περιέχονται: Αρωματικές ουσίες, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Limonene, Linalool.
Contains Περιέχει επίσης: Alcohols, C12-14 ethoxylated, sulfates, sodium salts. Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts. 1-Proponaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N( C8-18(evennumbered) and C18 unsaturated acyl) deriv
Allergy Info Περιέχει ως συντηρητικό τις βιοκτόνες ουσίες 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401 ή ένα γιατρό. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Σε περίπτωση κατάποσης. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401 ή ένα γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.