Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Fairy Υγρό πιάτων Original 500 ml

809374
Πλένει έως και 2 φορές περισσότερο.
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο
Net Contents 500 ml
Ingredients 15-30% Anionic surfactants, 5-15% Non-ionic surfactants, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Perfumes.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Κρατήστε το μαρκιά από παιδιά. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβής για την υδρόβια ζωή, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής και είναι εύκολο να το κάνουμε, αφαιρέστε τους. Συνεχίστε μα ξεπλένετε. Εάν επιμένει ο ερεθισμός των ματιών συμβουλευτείτε γιατρό.