Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Aroxol για Μύγες και Κουνούπια, 300 ml

413029
Aroxol με D-Phenothrin για μύγες και κουνούπια και κουνούπια τίγρης, δρα γρήγορα. Καταπολεμά ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκνίπες) σε κλειστούς χώρους.
Πριν τη χρήση Οδηγίες χρήσεις: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Κρατώντας συνεχώς όρθια τη φιάλη, πιέστε την βαλβίδα και ψεκάστε πρώτα μικρές ποσότητες κάτω από κρεβάτια , τραπέζια, ντουλάπες και άλλα μεγάλα αντικείμενα. Μετά, από το βάθος του δωματίου και κατευθυνόμενη προς την πόρτα, ψεκάστε ψηλά στο χώρο, μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Για δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων χρειάζονται 10 δευτερόλεπτα ψεκασμού. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά. Αερίστε το καλά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.
Χώρα Ελλάδα
Κατασκευαστής Κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Κάτοχος της έγκρισης – παρασκευαστής: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Τ.Θ. 1094, 381 10 βόλος. Για την Κύπρο: ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ, Τ.Θ. 50470, 3605 Λεμεσός, Τηλ.: 25831000.
Net Contents 300 ml
Ingredients Εγγυημένη σύνθεση (β/β):Tetramethrin (0,322%), 1R-Trans-Phenothrin (0,075%), Βοηθητικές ουσίες (59,600%), Βουτανιο/Προπάνιο (40,000%).
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προφυλάξεις: Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δοχείο υπό πίεση. Κατά την θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζεται. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ούτε σε άλλη πηγή ανάφλεξης. Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση. Μην εισπνέεται εκνέφωμα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. . Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C. Διάθεση του περιεχόμενο και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα πλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Κατά τον ψεκασμό απομακρύνετε όλα τα άτομα, κατοικίδια ζώα, ωδικά πτηνά και σκεπάστε τα ενυδρεία. Ψεκάζετε το περιεχόμενο της φιάλης με προσοχή, αποφεύγοντας την επαφή του με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεις. Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία (ζάλη, δύσπνοια κλπ) ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, ακόμα και σε περίπτωση εμφάνισης ελαφράς μορφής συμπτωμάτων (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου: 1401.