Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Aroxol Πλακίδια κατά των Κουνουπιών 30+30 Τεμάχια Δώρο

479351
Το AROXOL MAT με Prallehtrin είναι εντομοκτόνα πλακίδια για την καταπολέμηση κουνουπιών σε κατοικημένους (εσωτερικους) χώρους καθ'όλη την διάρκειατου έτους και κυρίως κατάτους καλοκαιρινούς μήνες. Για χώρο 30 κ.μ ένα πλακίδιο είναι αρκετό και η δράση διαρκεί 8 ώρες.
Πριν τη χρήση Τοποθετήστε ένα πλακίδιο στη θερμαντική επιφάνεια της ηλεκτρικής συσκευής, κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε τη με το ρέυμα.
Net Contents 60 Pieces / Τεμάχια
Ingredients PRALLETHRIN: 1,237%, Bοηθητικές ουσίες: 98,670%
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, εθνικούς, διεθνείς κανονισμούς. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, αν είναι δυνατό). Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Διατειρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.