Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Dixan Υγρό Απορρυπαντικό Τζελ Multicolor 42 Πλύσεων 2.1 L

843653
Dixan υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ΡΟΥΧΩΝ. Το Νέο Dixan χάρη στην τεχνολογία Deep Clean είναι αποτελεσματικό ακόμα και με τους πιο επίμονους λεκέδες. Η νέα του σύνθεση εισχωρεί βαθιά μέσα στις ίνες των ρούχων, αφαιρώντας και τα πιο μικρά σωματίδια ρύπων, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ρούχα σας από τη δημιουργία κόμπων, προσφέροντας όλη τη φρεσκάδα Dixan που αγαπάτε. Για 42 πλύσης στους 20° - 60°.
Πριν τη χρήση 42 πλύσεις. 1 καπάκι = 50 ml. Για 4-5 Kg πλύση για κανονικά λερωμένα ρούχα σε επίπεδο μέτριας σκληρότητας νερού (Χαμηλή/μεσαία - 50 ml, υψηλή/πολύ υψηλή – 75 ml). Για 4-5 Kg πλύση για πολύ λερωμένα ρούχα σε επίπεδο μέτριας σκληρότητας νερού (Χαμηλή/μεσαία - 75 ml, υψηλή/πολύ υψηλή – 100 ml). Για πλύσιμο στο χέρι 25 ml για 10L νερό. Για περισσότερες πληροφορίες δεστε συσκευασία - Πίνακα Δοσολογίας.
Χώρα Ε.Ε
Κατασκευαστής Παράγεται στην Ε.Ε για την GPM-HENKEL LTD. Διανέμεται στην Κύπρο από: GPM-HENKEL LTD, Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσίας 1, 2540. Τηλ: 22884444, 800 21 002. Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401
Net Contents 2.100 L
Ingredients Συστατικά σύμφωνα με την νομοθεσία: 5-15 %: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. < 5% : Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Σαπούνι, Φωσφονικές ενώσεις. Περιέχει επίσης: Ένζυμα, Αρωματικές ουσίες (Limonene), συντηρητικό (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).
Contains Περιέχει Βενζολοσουλφονικό οξύ C 10-13 αλκυλοπαράγωγα μετά νατρίου άλας. Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C 12-18, Methylisothialinone.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Βενζολοσουλφονικό οξύ C 10-13 αλκυλοπαράγωγα μετά νατρίου άλας. Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C 12-18, Methylisothialinone. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Διάθεση του περιέκτη στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών, όταν έχει αδειάσει εντελώς η συσκευασία. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401.