Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Dixan Υγρό Απορρυπαντικό Τζελ Universal με Τεχνολογία Ενεργού Καθαρισμού 42 Πλύσεων 2 L

843651
To Nέο Dixan χάρη στη τεχνολογία Ενεργού Καθαρισμού είναι αποτελεσματικό ακόμα και με τους πιο επίμονους λεκέδες. Η νέα του σύνθεση εισχωρεί βαθιά μέσα στις ίνες των ρούχων, αφαιρώντας και τα πιο μικρά σωματίδια ρύπων, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ρούχα σας από τη δημιουργία κόμπων, προσφέροντας όλη τη φρεσκάδα Dixan που αγαπάτε.
Πριν τη χρήση 42 πλύσεις. 1 καπάκι = 50 ml. Για 4-5 Kg πλύση για κανονικά λερωμένα ρούχα σε επίπεδο μέτριας σκληρότητας νερού (Χαμηλή/μεσαία - 50 ml, υψηλή/πολύ υψηλή – 75 ml). Για 4-5 Kg πλύση για πολύ λερωμένα ρούχα σε επίπεδο μέτριας σκληρότητας νερού (Χαμηλή/μεσαία - 75 ml, υψηλή/πολύ υψηλή – 100 ml). Για πλύσιμο στο χέρι 25 ml για 10L νερό. Για περισσότερες πληροφορίες δεστε συσκευασία - Πίνακα Δοσολογίας.
Χώρα Ε.Ε
Κατασκευαστής Παράγεται στην Ε.Ε για την GPM-HENKEL LTD. Διανέμεται στην Κύπρο από: GPM-HENKEL LTD, Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσίας 1, 2540. Τηλ: 22884444, 800 21 002. Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401
Net Contents 2.100 L
Ingredients Συστατικά σύμφωνα με τη νομοθεσία: 5 – 15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5%: Σαπούνι, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Φωσφονικές ενώσεις. Περιέχει επίσης: Ένζυμα, Φθορίζουσες ουσίες, Αρωματικές ουσίες (Limonene), συντηρητικό (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Dixan ΥΓΡΟΑΠΠΟΡΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος . Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Περιέχει: Βενζολοσουλφονικό οξύ C 10 -13 αλκυλοπαράγωγα μετά νατρίου άλας, Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C 12 – 18, Methylisothiazolinone. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401