Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Dixan Απορρυπαντικά Δισκία Ρούχων Multicolor 4in1 13 Πλύσεων 325 g

852226
Dixan Discs Multicolor 4 in 1. Deep Clean – Αφαίρεση λεκέδων, Λαμπρότητα, Φρεσκάδα, Φροντίδα των Ινών. Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού. Η μεμβράνη είναι 100% διασπώμενη στο νερό.
Πριν τη χρήση Πρώτα τοποθετήστε την κάψουλα και μετά βάλτε τα ρούχα. 30°-60°. Δεν συνίσταται για μάλλινα ή μεταξωτά.
Χώρα E.E.
Κατασκευαστής Παράγεται στην Ε.Ε για την GPM-HENKEL LTD. Διανέμεται στην Κύπρο από: GPM-HENKEL LTD, Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσίας 1, 2540. Τηλ: 22884444, 800 21 002. Τηλέφωνο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401
Net Contents 325 g
Ingredients Συστατικά (σύμφωνα με τη Νομοθεσία): 15-30%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, 5-15% σαπούνι; <5% Φωσφονικές ενώσεις; Άλλα συστατικά: Ένζυμα, Αρωματικές ουσίες (Geraniol, Linalool).
Contains Περιέχει: Πρωτεάση.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επίσης, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, αν Αισθάνεστε αδιαθεσία. Διάθεση του περιέκτη σε σημεία περισυλλογής μόνο όταν έχει αδειάσει εντελώς η συσκευασία. Περιέχει: πρωτεάση, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Χρησιμοποιείστε το με στεγνά χέρια. Μην προσπαθήσετε να το τρυπήσετε, σπάσετε, κόψετε. UFI: X751-C0V7-C00D-UEWA