Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Perwoll Black & Fiber Υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1.5 L

744965
Perwoll Renew & Repair Black & Fiber Repair Complex. Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στα σκούρα ρούχα που τα κάνει να μοιάζουν με καινούρια. Το Perwoll ζωντανεύει τα χρώματα (Βελτίωση και προστασία της έντασης των χρωμάτων), ενισχύει τις ίνες και βελτιώνει την ελαστικότητα τους και φροντίζει τις ίνες (Βελτίωση των αδρανών ινών). Απορρυπαντικό για μαύρα και σκούρα υφάσματα.
Πριν τη χρήση Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις ετικετες των ρούχων. Για περισσότερες πληροφορίεσ δέστε συσκευασία.
Χώρα E.E.
Net Contents 1.5 L
Ingredients Συστατικά (σύμφωνα με τις συστάσεις της Ε.Ε): <5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι. 5 – 15%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Άλλα συστατικά: Ένζυμα, συντηρητικά (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), αρωματικές ουσίες (Coumarin, Benzyl Salicylate).
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Απορρυπαντικό ρούχων. Περιέχει: Methylisothiazolinone. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401