Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Stain Away Εξαφανίζει τους Λεκέδες Στη Στιγμή 150 ml

819847
Πριν τη χρήση Ανακινήστε πριν τη χρήση. Για ευαίσθητα υφάσματα, υφάσματα που ξεβάφουν, δοκιμάστε πρώτα σε ένα μη θεατό σημείο. Μην το χρησιμοποιείτε σε αδιάβροχα και δερμάτινα. Ψεκάστε πάνω σε φρέσκο λεκέ & βουρτσίστε όταν το προϊόν είναι στεγνό και άσπρο. Χρησιμοποιεί
Κατασκευαστής Διανομέας A.J Vouros Λτδ, 14 Προποντίδος, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033, Στρόβολος, Λευκωσία – Κύπρος. Τηλ +35722879922
Net Contents 150 ml
Contains Ακετόνη, προπανόλη, κυκλοεξάνιο. Περιέχει Limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 30% αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, άρωμα, λιμονένιο, κιτράλη
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσει