Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Mr Brewer Αντισηπτικό Βακτηριοκτόνο Με Οινόπνευμα 96% 300 ml

853684
Με 96% vol Οινόπνευμα. Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για εξωτερική χρήση απολύμανση (καθαριστικό). Σκοτώνει τα βακτήρια: E-coli, s.aureus, Listeria, campylobacter, Salmonela Kills viruses: Influenza-type AH1N1, human Coronavirus (Covid 19) & RSV
Αποθήκευση Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο
Net Contents 300 ml
Ingredients Ethyl alcohol IPA cisopropyl alcohol MEK ethyl Methyl ketone bitrex.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για εξωτερική χρήση απολύμανση (καθαριστικό).Δεν είναι πόσιμο. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Εάν ο ερεθισμός των ματιών, επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια. Μακριά από παιδιά. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Χρησιμοποιήστε για την κατάσβεση: CO2, πυροσβεστική σκόνη η εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριασεων 1401