Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Πλατάνης Οινόπνευμα Μετουσιωμένο 350 ml

707443
Οινόπνευμα μετουσιωμένο Αντισηπτικό απολυμαντικό. Είναι κατάλληλο για απολύμανση (καθαρισμό) χεριών, επιφανειών και για εντριβές.
Πριν τη χρήση Για χρήση σε επιφάνειες: καθαρισμός, απολύμανση. Για χρήση στο δέρμα: Τοπική χρήση: τοποθετήστε μικρή ποσότητα σε βαμβάκι ή επίδεσμο και εφαρμόστε το τοπικά στο δέρμα για λίγο. Αφήστε το να στεγνώσει με τον αέρα. Εντριβές: τοποθετήστε στις παλάμες και εφαρμόστε το στο δέρμα με εντριβή.
Χώρα Κύπρος
Κατασκευαστής Κατασκευάζεται στην Κύπρο. Παράγεται και εμφιαλώνεται από: PLATANICO WINES & SPIRITS LTD, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 170. 2251 Λατσιά, Λευκωσία. ΤΗΛ: 22483100
Net Contents 350 ml
Ingredients Οινόπνευμα (αιθανόλη 90 %). BItrex. ‘Aρωμα λεμονιού.
Αποποίηση ευθυνών Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας
Προειδοποιήσεις ασφαλείας Δηλώσεις επικινδυνότητας: Η225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Δηλώσεις προφυλάξεων: P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε για την κατάσβεση: CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH208 Περιέχει άρωμα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων Κύπρου: 1401