Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα