Με την αγορά οποιουδήποτε παγωτού από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ,  στηρίζουμε τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Από τα έσοδα της πώλησης  κάθε συσκευασίας παγωτού από 02 Μαϊου μέχρι 29 Μαϊου,  το 5% θα διατίθεται για τις ανάγκες του οργανισμού.