Για τρίτη συνεχή φορά οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ πιστοποιήθηκαν με το πρότυπο Investors in People, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως εργοδότης επιλογής

Χρυσή διάκριση εξασφάλισαν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως εργοδότης επιλογής, αφού πιστοποιήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά με το πρότυπο Investors in People σε επίπεδο Gold.

Πρόκειται για το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο στον Τομέα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η διαδικασία πιστοποίησης εξετάζει τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθούνται σε μία εταιρεία, όπως η επικοινωνία με το προσωπικό, οι αξιολογήσεις, η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και η ανέλιξη που προσφέρεται, η συνεχής εκπαίδευση, η επιβράβευση, καθώς και τα ωφελήματα που δίνονται στους εργαζόμενους. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν συναντήσεις ανεξάρτητου αξιολογητή με μέλη του οργανισμού.

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2012 με το Investors in People – Standard και το 2016 έλαβαν χάλκινη διάκριση, ενώ η πιστοποίηση σε επίπεδο Gold αποκτήθηκε τον Απρίλιο 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ είναι η μοναδική αλυσίδα υπεραγορών στην Κύπρο που είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Investors in People, αλλά και η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο με περισσότερους από 1800 εργοδοτούμενους που έχει πιστοποιηθεί σε επίπεδο Gold.