Την στήριξη τους στο έργο και τις δράσεις του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής δείχνουν οι υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, με την τοποθέτηση κουμπαράδων του Κέντρου δίπλα στα ταμεία τους.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 16 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει ένα μήνα, μέχρι τις 16 Μαρτίου. Σκοπός είναι η παρότρυνση των καταναλωτών, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση του Κέντρου, δίνοντας του εφόδια για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του προς τις εγκύους μητέρες και τα νεογνά.

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, που αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία για προσφορά υψηλής ποιότητας ανιχνευτικών προγραμμάτων στην κυπριακή κοινωνία, δίνει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να έχουν το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή τους.

Το Κέντρο παρέχει αφιλοκερδώς σε όλες τις εγκύους μητέρες και νεογνά τα Προγράμματα του. Συγκεκριμένα, προσφέρει το Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου, που προσφέρεται σε όλες τις εγκύους γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, καθώς και το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών.

Τα Προγράμματα στοχεύουν στην έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, στην έγκαιρη διάγνωση ανωμαλιών του μεταβολισμού στα νεογέννητα και στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της συγγενούς βαρηκοΐας, δηλαδή βαρηκοΐας που υπάρχει σε ένα νεογνό στη γέννηση του, αντίστοιχα.

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς τις υπεραγορές Άλφα-Μέγα για την προσπάθεια προβολής και στήριξης του και φιλοδοξεί για μια μετέπειτα και διαχρονική συνεργασία.