• Οι βαθμοί σας αφού κάνατε Login εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής στο κάτω μέρος της οθόνης μαζί με το όνομα μας.