• Σε συσκευές Android πατήστε στην επιλογή πάνω δεξιά και ακολούθως “Account Management”
  • Σε συσκευές iOS πατήστε στο όνομα σας στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής και ακολούθως “Manage Account”