• Πατήστε στο όνομα σας στο κάτω μέρος της οθόνης στην κεντρική σελίδα του App
  • Θα δείτε την επιλογή του QR Code το οποίο είναι η ταυτότητα πελάτη και μπορεί να σκαναριστεί στο ταμείο για αναγνώριση σας
  • Για iOS θα χρειαστεί να πατήσετε την επιλογή δεξιά πάνω