Δευτέρα 07:00 – 21:00
Τρίτη 07:00 – 21:00
Τετάρτη 07:00 – 21:00
Πέμπτη 07:00 – 21:00
Παρασκευή 07:00 – 21:00
Σάββατο 07:00 – 21:00
Κυριακή 09:00 – 21:00

*Εξαιρείται η Σκαρίνου που έχει καθημερινό ωράριο 07:00- 21:00