Ελέγξτε αν παραδίδουμε στον ταχυδρομικό σας κώδικα

Πολιτική Απορρήτου

Η Χ.Α.Παπαέλληνας Εμπορική Λίμιτεδ (HE 27397), λειτουργώντας υπό την εμπορική επωνυμία Αλφαμέγα (εμείς) δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σεβόμαστε το απόρρητο σας.

Εισαγωγή

Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις) ισχύει εάν χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της ιστοσελίδας μας ή της εφαρμογής μας (η Πλατφόρμα). Αυτή η πολιτική ισχύει επίσης εάν επικοινωνήσετε μαζί μας ή επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας οι οποίες προσβάσιμες μέσω της Πλατφόρμας.

Αυτή η πολιτική:

 • Παραθέτει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδράτε μαζί μας και τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.
 • Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε.
 • Εξηγεί πότε και γιατί θα κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.
 • Εξηγεί τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σημαντικές πληροφορίες και Ποιοι Είμαστε

Η Χ.Α.Παπαέλληνας Εμπορική Λίμιτεδ (HE 27397) είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας και η υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα (καλούμενη ως «Αλφαμέγα», «εμείς», «εμάς», ή «μας» για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής).           

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη ερωτήσεων σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται παρακάτω.                                                                                                                            

Στοιχεία Επικοινωνίας ΥΠΔ

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: 2-4 Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 1065, Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: +357 22 026123

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο οποιαδήποτε στιγμή στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ο Επίτροπος), την εποπτική αρχή της Κύπρου για θέματα προστασίας δεδομένων.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου και το καθήκον σας να μας ενημερώσετε για αλλαγές

Προβαίνουμε σε τακτική επανεξέταση της πολιτικής απορρήτου.

Μπορεί όμως να αλλάξει και, εάν αλλάξει, οι αλλαγές θα αναρτηθούν στην Πλατφόρμα και, εάν θεωρηθεί αναγκαίο, θα λάβουμε μέτρα για να την φέρουμε στην προσοχή σας.

Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας.

Σύνδεσμοι τρίτων

Ανά διαστήματα, μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι στην Εφαρμογή μας που λειτουργούνται από άλλους οργανισμούς. Οι ιστοσελίδες αυτές και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που μπορεί να είναι προσβάσιμες μέσω αυτών, έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές ή για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών αυτών. Παρακαλούμε όπως ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες ή χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες.

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Μπορεί να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να μεταφέρουμε διάφορους τύπους προσωπικών σας δεδομένων, όπως:

 • Δεδομένα Ταυτότητας: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει, τα στοιχεία της κοινωνικής σας κάρτας για την οικογένεια, τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο stick & win και τυχόν δεδομένα που μας παρέχετε όταν μιλάτε μαζί μας στα κοινωνικά μέσα.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και τυχόν δεδομένα που μας παρέχονται όταν μιλάτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Δεδομένα Συναλλαγών: περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται, όπως πληροφορίες για ένα προϊόν που αγοράστηκε, ποσό που πληρώθηκε και πού στάλθηκε.
 • Χρηματοοικονομικά δεδομένα: τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και της κάρτας πληρωμής σας.
 • Δεδομένα Συσκευής: περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (unique device identifier), λειτουργικό σύστημα και την συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 • Δεδομένα Χρήσης: περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής.
 • Δεδομένα Χρήστη: περιλαμβάνει πληροφορίες για εσάς ως χρήστης της πλατφόρμας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Δεδομένα αλληλεπίδρασης: περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά στην πλατφόρμα μας και πληροφορίες σχετικά με το πότε κάνετε κλικ σε μια από τις διαφημίσεις μας και γενικά πώς αλληλεπιδράτε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών: Περιλαμβάνει τις προτιμήσεις σας για τη λήψη μάρκετινγκ από εμάς και τρίτων και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιράζουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα (Aggregated Data) όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφού αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ταυτοποιήθητε. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορούν να σας αναγνωρίσουν άμεσα ή έμμεσα, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Αναλύουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Αυτό είναι παράλληλα με τα σχόλια που παρέχονται απευθείας σε εμάς για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον εντοπισμό τάσεων, χρήσης, προτύπων δραστηριότητας και για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και να σας παρέχουμε στοχευμένο μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναλύσουμε τις συνήθειες αγορών σας για να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο να προσφέρουμε τα προϊόντα ή τα προϊόντα μας που είναι συμπληρωματικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει στο παρελθόν.

Δεν συλλέγουμε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς (περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την φυλή ή την εθνικότητά σας, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλική ζωή, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές απόψεις, συνδικαλιστικές απόψεις, πληροφορίες για την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Για πελάτες που έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην Κάρτα Βαθμών ή στα Σχέδια Stick & Win και επιλέγουν να τα χρησιμοποιήσουν στην πλατφόρμα μας, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα δεδομένα σας με τους τρόπους που καλύπτονται από τις πολιτικές απορρήτου που ισχύουν για αυτά τα προγράμματα.

Πώς συλλέγονται τα Προσωπικά Σας Δεδομένα;

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα πιο κάτω δεδομένα για εσάς:

 • Πληροφορίες που μας δίνετε. Αυτές είναι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Ταυτότητας, Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) που συναινείτε να μας δώσετε με τη συμπλήρωση των εντύπων μέσω της Εφαρμογής ή μέσω επικοινωνίας μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής συζήτησης). Περιλαμβάνει πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, λήψη (download) ή καταχώρηση (register) της Εφαρμογής, να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, να μοιραστείτε δεδομένα μέσω των λειτουργιών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της εφαρμογής, συμμετάσχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες μας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα διατηρήσουμε μητρώο αυτής της αλληλογραφίας.
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τη συσκευή σας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές μας, θα συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά δεδομένα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Συσκευή, και τα Δεδομένα Χρήσης. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα μέσω των cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει. Συνήθως θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Όταν έχετε συναινέσει πριν από την επεξεργασία.
 • Όταν πρέπει να εκτελέσουμε μια σύμβαση την οποία πρόκειται να συνάψουμε ή την οποία έχουμε συνάψει μαζί σας.
 • Όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή τρίτων) και τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Δείτε παρακάτω τους τύπους της νόμιμης βάσης στους οποίους θα βασιστούμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

      Θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος, μόνο εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

Σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σκοπός/δραστηριότητα

Τύπος δεδομένων

Νομική βάση για επεξεργασία

Για να εγγραφείτε ως πελάτης

Ταυτότητα

Επικοινωνία

Συσκευή

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας

Απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας

Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Για την παράδοση παραγγελιών και άλλων υπηρεσιών σε εσάς

Ταυτότητα

Επικοινωνία

Συναλλαγή

Συσκευή

Μάρκετινγκ και επικοινωνίες

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας

Είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας

Απαραίτητο για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Η συγκατάθεσή σας

Αποδοχή πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες, επεξεργασία επιστροφών και διαχείριση τελών και χρεώσεων

Ταυτότητα

Συναλλαγή

Χρηματοοικονομικά

Εκτέλεση σύμβασης με εσάς

Απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με υπηρεσίες πελατών ή της ειδοποίησης για αλλαγές στην πλατφόρμα ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες

Ταυτότητα

Επικοινωνία

Προφίλ

Μάρκετινγκ και επικοινωνία

Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας

Απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την ενημέρωση των αρχείων και για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας)

Απαραίτητη για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις (για να σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις μας)

 Η συγκατάθεσή σας

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε κλήρωση, διαγωνισμό ή να ολοκληρώσετε μια έρευνα

Ταυτότητα

Επικοινωνία

Συσκευή

Προφίλ

Μάρκετινγκ και επικοινωνία

Εκτέλεση συμβολαίου με εσάς

Απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την αποτροπή κατάχρησης, κατάχρησης ή άλλης δόλιας χρήσης του σχήματος, για την εξαργύρωση κουπονιών ή μπόνους και για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες μας και για να τα αναπτύξουν και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας)

 Η συγκατάθεσή σας

Για τη διαχείριση και την προστασία της επιχείρησής μας και της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων και των δοκιμών συστήματος

Ταυτότητα

Επικοινωνία

Συσκευή

Είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την ανάπτυξη των προϊόντων/ Υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας)

Για να σας παραδώσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις

Για να σας στέλνουμε προσφορές, προτάσεις και νέα για αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Για να μετρήσουμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που σας εξυπηρετούμε

Για να παρακολουθούμε τις τάσεις ούτως ώστε να βελτιώνουμε την Πλατφόρμα

Ταυτότητα

Επικοινωνία

Συσκευή

Προφίλ

Χρήση

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τοποθεσία

Είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την ανάπτυξη των προϊόντων/ Υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας)

Συγκατάθεση

Για να υπερασπιζόμαστε, διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε νομικές αξιώσεις και να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις

Ταυτότητα

Δεδομένα επικοινωνίας

Δεδομένα συναλλαγής

Χρηματοοικονομικά δεδομένα

Δεδομένα Συσκευής

Δεδομένα Χρήσης

Δεδομένα χρήστη

Είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας

Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Γλωσσάριο των νόμιμων βάσεων επεξεργασίας

Συναίνεση σημαίνει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου έχετε προβάλει τη συγκατάθεσή σας με μια δήλωση ή με μια σαφή επιλογή συμμετοχής στην επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η συγκατάθεση θα είναι έγκυρη μόνο όταν δοθεί ελεύθερα, είναι συγκεκριμένη, ενημερωμένη και αδιαμφισβήτητη ένδειξη αυτού που θέλετε. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

Νόμιμο Συμφέρον σημαίνει το ενδιαφέρον της επιχείρησής μας για τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της επιχείρησής μας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία/προϊόν και την καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία. Σιγουρευόμαστε ότι εξετάζουμε και εξισορροπούμε κάθε ενδεχόμενο αντίκτυπο σε εσάς (θετικό και αρνητικό) και τα δικαιώματά σας προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας υπερβαίνουν την επίδραση σε σας (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή εάν άλλως πως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο). Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας από ενδεχόμενες επιπτώσεις εναντίον σας όσον αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες, επικοινωνώντας μαζί μας.

Εκτέλεση μιας Σύμβασης σημαίνει την επεξεργασία των δεδομένων σας όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση σημαίνει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που μας αφορά.

Αποκαλύψεις των Προσωπικών σας Δεδομένων

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα πρόσωπα για τους σκοπούς που αναφέρονται στον πίνακα Σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου:

 • Τους ακόλουθους Εξωτερικούς Τρίτους:
  • Επεξεργαστές καρτών πληρωμής που επεξεργάζονται πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα.
  • Εξωτερικές εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ταχυμεταφορών ή άλλες υπηρεσίες παράδοσης.
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι ενεργούν ως εκτελών την επεξεργασία που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων.
  • Επαγγελματικοί σύμβουλοι που ενεργούν ως εκτελών την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζικών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.
  • Ρυθμιστικές αρχές και άλλες αρχές που απαιτούν την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας υπό ορισμένες συνθήκες.
  • Τρίτους που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή για να σας στείλουμε πληροφορίες ή νέα.
 • Τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε κατά καιρούς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφώνονται με την πολιτική απορρήτου μας.
 • Τρίτους στους οποίους μπορεί να επιλέξουμε να πωλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησής μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε την να αποκτήσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευτούμε μαζί τους. Εάν υπάρξει αλλαγή στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
 • Δημόσιες υπηρεσίες, όταν πιστεύουμε ότι η απελευθέρωση είναι κατάλληλη για συμμόρφωση με το νόμο, για την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων και άλλων συμφωνιών ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας μας, των υπαλλήλων ή των πελατών μας, των συνεργατών μας ή άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τους παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκτελέσουν τη λειτουργία τους.

Διεθνείς Μεταφορές

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Ασφάλεια Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές (servers) στις εγκαταστάσεις μας. Τα δεδομένα των διακομιστών λειτουργούν από τρίτα μέρη που συνεργαζόμαστε και μας παρέχουν λύσεις από καιρό σε καιρό.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν από άλλους τρίτους, μέσω υπηρεσιών νέφους (cloud) ή άλλης τεχνολογίας, για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών της Πλατφόρμας.

Οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιηθούν από εμάς ή από τρίτο παροχέα επεξεργασίας πληρωμών της επιλογής μας θα κρυπτογραφούνται. Σε περίπτωση που σας δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας επιτρέπει πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της Πλατφόρμας ή των υπηρεσιών, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητάμε να μην μοιράζεστε κωδικό πρόσβασης με κανέναν.

Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Απαιτούμε από όλους τους επεξεργαστές δεδομένων με τους οποίους μοιράζουμε τα δεδομένα σας να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας που χρησιμοποιούμε εμείς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ύποπτης παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και οποιοδήποτε νομοθετικό ρυθμιστή όταν θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Οι διαδικασίες ασφαλείας μας σημαίνουν ότι ενδέχεται περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας προτού σας αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου αιτήματός σας για τα δεδομένα που διατηρούμε σε εσάς (αίτημα πρόσβασης υποκείμενου).

Διατηρώντας τα στοιχεία πληρωμής σας ασφαλή

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των στοιχείων της κάρτας πληρωμής σας. Οι πληρωμές που γίνονται μέσω της πλατφόρμας μας υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχείριση από εξειδικευμένες εταιρείες καρτών πληρωμής που δεν ανήκουν σε εμάς. Αποθηκεύουμε και εμφανίζουμε μόνο τα πρώτα έξι και τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας πληρωμής σας, τον τύπο της κάρτας και την ημερομηνία λήξης της κάρτας. Ο πλήρης αριθμός κάρτας πληρωμής δεν αποθηκεύεται ποτέ σε κανένα από τα συστήματά μας και αποθηκεύεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία μόνο από μια εταιρεία επεξεργασίας καρτών πληρωμής εγκεκριμένη από εμάς.

Διατηρούμε ένα κρυπτογραφημένο διακριτικό ελέγχου ταυτότητας για να αντιπροσωπεύσουμε την κάρτα σας και αυτό το διακριτικό διαβιβάζεται στη σχετική εταιρεία επεξεργασίας καρτών πληρωμής κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της παραγγελίας.

Χρησιμοποιούμε το 3D Secure για την παροχή πρόσθετης προστασίας απάτης και για την προστασία της κάρτας πληρωμής σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, ενδέχεται να σας ζητηθεί από το 3D Secure να παράσχετε τον πιστοποιημένο από τη Visa ή τον Mastercard Secure κωδικό.

Διατήρηση Δεδομένων

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περισσότερο από το απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω.

Λεπτομέρειες των περιόδων διατήρησης για διαφορετικές πτυχές των προσωπικών σας δεδομένων διατίθενται στην πολιτική διατήρησης που μπορείτε να ζητήσετε επικοινωνώντας μαζί μας.

Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διατηρούμε βασικές πληροφορίες για τους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Επικοινωνίας, Ταυτότητας και Συναλλαγής) για τουλάχιστον επτά χρόνια μετά που θα παύσουν να είναι πελάτες μας για φορολογικούς σκοπούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: δείτε Τα Νόμιμα Δικαιώματά σας κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, στην οποία περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για περίοδο 3 ετών, τότε θα θεωρήσουμε ότι ο λογαριασμός έχει λήξει και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαγραφούν.

Τα Νόμιμα Δικαιώματά σας

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για σας, όμως μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει καλός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχετε χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να ενστείτε στην επεξεργασία (δείτε κατωτέρω), όπου πιθανόν να έχουμε επεξεργαστεί τα στοιχεία σας παράνομα ή όπου επιβάλλεται να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προς συμμόρφωση με τον τοπικό νόμο. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους για τους οποίους θα ειδοποιηθείτε, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής σας.
 • Να ενστείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασιζόμαστε σε ένα νόμιμο συμφέρον μας (ή τρίτων) και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη περίστασή σας το οποίοι σας κάνει να θέλετε να ενστείτε σε αυτό το λόγο καθώς αισθάνεστε ότι έχει επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ενστείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια:
  • Εάν επιθυμείτε να προσδιορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
  • όπου η χρήση των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τη διαγράψουμε.
  • όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, αφού τα χρειάζεστε για να δημιουργήσουν, ασκήσουν ή υπερασπιστούν νομικές απαιτήσεις.
  • έχετε ενστεί στην χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.
 • Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο της επιλογής σας τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη από μηχανή μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε ή χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας η οποία διενεργήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας συμβουλέψουμε για την περίπτωση αυτή τη στιγμή που αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε επικοινωνία μάρκετινγκ.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον ΥΠΔ στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται πιο πάνω.